Copyright 2024 - Custom text here
  • Gruntowa pompa ciepła Viessmann

  • Kocioł gazowy Viessmann

  • Kolektory słoneczne Viessmann

  • Kolektory słoneczne Viessmann

  • Kocioł gazowy Viessmann

  • Powietrzna pompa ciepła Altherma

  • Klimatyzator Daikin

Informacje w sprawie ochrony danych osobowych RODO

 

Clima Heat spółka jawna Beata Wierzbicka Jan Wierzbicki przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zachowuje regulacje o ochronie danych osobowych.

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych naszych PT Klientów podczas przetwarzania. 

 

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się:

z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: sekretariat@climaheat.pl a w temacie maila proszę wpisać "Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych"

 

lub pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Clima Heat spółka jawna 

ul. Sobieszowska 20 

58-560 Jelenia Góra

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1) Administrator Danych Osobowych  (ADO) :

       Clima Heat spółka jawna Beata Wierzbicka Jan Wierzbicki 58-560 Jelenia Góra ul. Sobieszowska 20

2) Kontakt do Inspektora OD:

         email: sekretariat@climaheat.pl W polu temat koniecznie proszę wpisać "Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych" lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych

3) Cel Przetwarzania Danych :

 - działania związane z zawarciem umowy i samo zawarcie umowy, zleceniem działania klienta, 

-  działania związane z realizacją zadań na podstawie zlecenia lub umowy celem ich realizacji

-  działania związane z wymogami prawa w zakresie działań gospodarczych firmy

-  działań dotyczących obsługi posprzedażowej celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania efektów działań na podstawie zawartych umów, zleceń i innych

- archiwalnych i dowodowych do wykazania prawnego interesu firmy

4) Okres przechowywania danych:

     Zgodnie z wymogami prawa przez czas jaki prawo ich przechowywanie nakazuje.

5) Odbiorcy danych: 

     - instytucje z mocy prawa mające dostęp do danych np: Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, i innych upoważnionych z mocy prawa.

     - podmioty współpracujące z firmą celem realizacji jej zadań gospodarczych jak np Kancelarie Adwokackie, firmy doradcze, ubezpieczyciele w zakresie działań gospodarczych  

6) Prawa osób których Dane są przetwarzane

    - dostęp do danych osobowych oraz ich kopii

    - poprawienia swoich danych 

    - usunięcia danych ich ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z zastrzeżeniem ograniczeń w takim działaniu wynikającym z mocy  prawa

    - przeniesienia danych  

    - wnoszenia skargi do organów nadzorczych 

7) Informacja o automatyzacji działań związanych z przetwarzaniem danych:

      Dane nie podlegają decyzjom,  które podejmowane są automatycznie bez udziału człowieka.