Copyright 2023 - Custom text here
  • Gruntowa pompa ciepła Viessmann

  • Kocioł gazowy Viessmann

  • Kolektory słoneczne Viessmann

  • Kolektory słoneczne Viessmann

  • Kocioł gazowy Viessmann

  • Powietrzna pompa ciepła Altherma

  • Klimatyzator Daikin

Wentylacja i klimatyzacja Budynek biurowy i Hala nr 15 DWS DRAEXLMAIER Jelenia Góra

Instalacja wentylacji higienicznej Szpital Jelenia Góra

Instalacja cwu Valmet Jelenia Góra

Instalacja odwodnienia i deszczówka Valmet Jelenia Góra 

Instalacja wentylacji Zakład Mięsny Sady Dolne 

Wizualizacja komputerowa gospodarki cieplnej Szpital Jawor.

Termomodernizacja  (kotłownia gazowa, pompa ciepła, instalacja c.o. i cwu instlacja solarna) Szkoła Szklarska Poręba

Kaskada kotłów 850kW CRR KRUS GRANIT Szklarska Poręba

 

Klimatyzacja Bloki 5-6  PGE Elektrownia Turów Bogatynia 

Roboty instalacyjne (kotłownia, wentylacja, c.o. cwu) Hala i biura Żarczyński Transport spółka z o.o. Jelenia Góra

Instalacja c.o. budynek wielorodzinny Jelenia Góra Wojska Polskiego

Klimatyzacja magazynów. John Clouth Kamienna Góra

Drenaż budynku wielorodzinnego Piechowice Nadzreczna

Wodociąg zakładowy Valmet Jelenia Góra

 

Realizacje 2019

Kotłowani olejowa LBF Stara Kamienica

Sieć preizolowana LBF Stara Kamienica

Kotłownia gazowa Okrzei 3 PEC Zgorzelec

Złotoryja wentylacja  Budynki Mieszkalne TBS

Instalacja c.o. i kotłownia Klasztor Franciszkanów Szklarska Poręba

Kotłownia gazowa Tauron Jelenia Góra 

W roku 2020 wykonano następujące prace

Instalacja wentylacji LBF Stara Kamienica

Instalacja wentylacji kantyna DWS Draexlmaier Jelenia Góra

Instalacja wentylacji Hala Siedlęcin Draexlmaier Jelenia Góra

Kotłownia gazowa Wspólnota Karkonoska 5 Jelenia Góra 

Kotłownia gazowa Warszawska PEC Zgorzelec

Instalacje sanitarne (c.o. wentylacja, pompy ciepła c.w.u.) Szkoła Podstawowa Kamienna Góra

 

 

 

 

INFORMACJA O AKTUALNEJ TARYFIRE DLA CIEPŁA

Nasza firma ogrzewa budynki mieszkalne należące do Spółdzielni Mieszkaniowej Hydromech w Kowarach przy ul. Rzemieślniczej.

Na podstawie zatwierdzonej i przyjętej do stosowania  aktualnej 2023 r  Taryfy dla Ciepła koszt ciepła wynosi:

- Stawka opłaty miesięcznej za moc zamówioną netto 18044,93 zł/(MWm-c)  brutto 23302,26 zł/(MWm-c) 

- Stawka opłaty za ciepło netto 132,61 zł/GJ brutto 163,11 zł/GJ 

- Moc zamówiona wynosi 0,4 MW

Obliczenie kwoty za ciepło :

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn

zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn

ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiaroworozliczeniowego,

zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach

rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla danej

grupy taryfowej.

Firma nie stosuje opłat za nośnik ciepła oraz usługi przesyłowe.

 

INFORMACJA O CENIE CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ

Na podstawie Ustawy z dnia 15.09.2022 r poz 1967 "O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw firma" stosuje rekompensatę do wyżej wymienionych cen w związku i na podstawie złożonego Oświadczenia odbiorcy ciepła o którym mowa w art 5. ust 1 przedsiębiorstwo stosuje średnią cenę z rekompensatą w wysokości odpowiadającej średniej cenie z rekompensatą 

  Stawka opłaty miesięcznej za moc zamówioną z rekompensatą  netto 15093,33 zł/(MWm-c)  brutto 18564,78  zł/(MWm-c) 

- Stawka opłaty za ciepło netto 105,67 zł/GJ brutto 129,97 zł/GJ 

 Firma nie stosuje jakichkolwiek dodatkowych opłat w tym opłat za nośnik ciepła oraz usługi przesyłowe.